بسم الله الرحمن الرحیم
بنام خداوند بخشنده مهربان

VoiceOfQuran.com

القرآن الکریم دین تانرا یاد بگیرید قبل از ازاینکه به خالق تان مواجه شوید و خود و خانواده تانرا در دنیا و آخرت خوشبخت سازید.
English Deutsch فارسی پښتو

حدیث و سنت

چهل حدیث کوتاه (صدا)
احادیث در باره زنان

Qaamoos.com English-Persian dictionary
سورة النحل
شماره سورة:١٦

مکی یا مدنی:مدنی
تعداد آیة:١٢٨

get the flash player to see this player.
[ قسمت اول ] [ قسمت دوم ] [ قسمت سوم ]

بگیرید
اگر میخواهی که دوسیه های صوتی را داشته باشید و در خانه یا در موتر به آن گوش بدهید، لطفا از امکانات زیر استفاده نموده و بروی بخش مورد نظر اشاره کنید تا دریافتش کنید.

[ قسمت اول ] [ قسمت دوم ] [ قسمت سوم ]

حقوق هیچ بخشی ازین عنکبوتنما محفوظ نست. شما میتوانید ازهر قسمت مواد فراهم شده در این صفحه استفاده کنید، پخش کنید و برای دیگران فراهم کنید. پخش حق و عدالت و انسانیت رضای خالق منان را در برداشته و با انجام آن ثواب عظیم را نصیب خویش سازید. حقوق فروش ترجمه فارسی و پشتو محفوظ اند. هیچ کسی حق فروش مواد فراهم شده در این عنکبوتنما را ندارد. تنها میتوانید بطور رایگان پخش کنید.