بسم الله الرحمن الرحیم
بنام خداوند بخشنده مهربان

VoiceOfQuran.com

القرآن الکریم دین تانرا یاد بگیرید قبل از ازاینکه به خالق تان مواجه شوید و خود و خانواده تانرا در دنیا و آخرت خوشبخت سازید.
English Deutsch فارسی پښتو

حدیث و سنت

چهل حدیث کوتاه (صدا)
احادیث در باره زنان

Qaamoos.com English-Persian dictionary
سپاس بی پایان الله سبحانه وتعالی را که ما را توفیق عنایت فرمود تا برای اولین بار تلاوت و ترجمه قرآن الکریم را با متن آن به آسانترین روش در سراسر دنیا در دسترس هموطنان عزیز و عاشقان توحید برسانیم.

امیدواریم بعد ازین درک کنیم که خداوند چه فرموده است و قرآن را نه تنها بخواهیم بلکه مفهوم کلام خداوند (ج) را دانسته و بر اساس آن زندگی کنیم. فراموش نباید کرد که برای درک بهتر و کامل قرآن کریم این ترجمه کافی نبوده و برای توضیح کامل بخشهای قرآن کریم باید به احادیث پیامبر اکرم محمد صلی الله علیه والسلم و تفاسیر مراجعه نمود.
به عنوان مسلمان حیف است که توان و عقل و استعداد آنرا داشته باشیم و ندانیم که در نماز خویش چه میخوانیم. دانش قرآن که کلام پاک الله سبحانه و تعالی است و احادیث پیغمبراسلام، ناجی بشریت، سرور دوعالم و اشرف مخلوقات محمد صلی الله و علیه والسلم بر هر مسلمان واجب است.

این مجموعه توسط شیخ المنشاوی تلاوت گردیده است و در مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان - صدا و سیمای اسلام توسط علمای سرشنناس کشور ترحمه شده است. ترجمه فارسی آنرا انجنیر شهید خوانده است.
از الله سبحانه و تعالی استدعا میداریم که این خدمت را در جمله حسنات ما محسوب بدارد و وسیله یی برای هدایت و آگاهی مسلمانان گردد.

دروس اسلامی 
١ زندگی صدیق اکبر خلیفه اول اسلام حضرت ابوبکر صدیق (رض) ١ ساعت و ٣١ دقیقه و ۴٣ ثانیه
٢ زندگی خلیفه دوم اسلام حضرت عمر فاروق (رض) ١ ساعت و ٣٣ دقیقه و ٧ ثانیه
٣ زندگی خلیفه سوم اسلام حضرت عثمان غنی(رض) ١ ساعت و ٣٣ دقیقه و ١٩ ثانیه
۴ زندگی خلیفه چهارم اسلام حضرت علی این ابی طالب (رض) ١ ساعت و ٢٨ دقیقه و ۴٦ ثانیه
۵ حجاب امر خداوند (ج) ١ ساعت و ٢ دقیقه و ٢٣ ثانیه
٦ تجلی اخلاق در سوره مبارکه هجرات ١ ساعت و ٣۴ دقیقه و ۴ ثانیه
٧ الصلوة (نماز) ١ ساعت و ١ دقیقه و ۵ ثانیه
٨ دوستی و دشمنی برای خداوند (ج) ١ ساعت و ٣٠ دقیقه و ۵٣ ثانیه
٩ زندگی دخت گرامی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت فاطمه (رض) ١ ساعت و ٢٣ دقیقه و ٣٦ ثانیه
١٠ زندگی همسر پیامبر بزرگوار اسلام مادر مسلمانان حضرت عایشه صدیقه (رض) ١ ساعت و ٢٩ دقیقه و ۵٩ ثانیه
١١ آنچه هر مسلمان باید بداند ١ ساعت و ٢٩ دقیقه و ۵٩ ثانیه
١٢ اشتباهات در عقیده ١ ساعت و ٢٣ دقیقه و ٣٠ ثانیه
١٣ توحید (وحدانیت و یکتا پرستی) ١ ساعت و ٢٩ دقیقه و ١۵ ثانیه
١۴ خطر شرک ١ ساعت و ٢٩ دقیقه و ۴٦ ثانیه
١۵ زیارت قبور ١ ساعت و ٢٦ دقیقه و ١١ ثانیه
١٦ حکم جادو ١ ساعت و ٣٠ دقیقه و ٠ ثانیه
١٧ حقوق والدین ١ ساعت و ٢٧ دقیقه و ٣٠ ثانیه
١٨ اسلام و قوم پرستی ١ ساعت و ٣١ دقیقه و ۵٢ ثانیه
١٩ پس از مرگ (عالم برزخ) ۵٩ دقیقه و ۴٨ ثانیه
حقوق هیچ بخشی ازین عنکبوتنما محفوظ نست. شما میتوانید ازهر قسمت مواد فراهم شده در این صفحه استفاده کنید، پخش کنید و برای دیگران فراهم کنید. پخش حق و عدالت و انسانیت رضای خالق منان را در برداشته و با انجام آن ثواب عظیم را نصیب خویش سازید. حقوق فروش ترجمه فارسی و پشتو محفوظ اند. هیچ کسی حق فروش مواد فراهم شده در این عنکبوتنما را ندارد. تنها میتوانید بطور رایگان پخش کنید.